top of page

May 17th 1979

April 26th 2007

نامه نیره به مادرش در تاریخ 19 نوامبر 1997 در سن 18 سالگی

MomFarsiLetter.jpg

نامه نیره به پدرش در تاریخ 19 نوامبر 1997 در سن 18 سالگی

DadFarsiLetter (1).jpg

سایر فعالیتهای در حال انجام در آمریکا و سایر کشورها به نام نیره

FLegacy.jpg
bottom of page